VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Chystáte se k nákupu vozidel, případně jakékoliv služby nebo doplňku spojených s provozem vozového parku? A chtěli byste přenechat administrativu a kontrolu procesu spojenou s výběrem vhodného dodavatele nezávislé společnosti, případně byste si rádi potvrdili správnost zvoleného postupu?

V tom případě vám nabízíme naše zkušenosti a pomoc při zajištění efektivního výběrové řízení – formou poradenství, ale i jako realizaci dodavatelským způsobem „na klíč“. Máme zkušenosti s přípravou zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Jsme připraveni pro vaši společnost:

 1. Připravit výběrové řízení
  • Definovat společně s Vámi požadavek na poptávané zboží nebo službu
  • Definovat kritéria pro nejvýhodnější výběr
  • Připravit kompletní poptávku
  • Vybrat a oslovit vhodné dodavatele
 2. Zajistit vlastní proces zpracování nabídek
  • Komunikovat s dodavateli v průběhu příprav nabídek
  • Prověřit formální a technickou správnost nabídek
 3. Vybrat nejvýhodnější nabídku
  • Posoudit nejvýhodnější nabídku s ohledem na vstupní požadavky
 4. Zajistit realizaci dodávky
  • Zajistit uzavření příslušných smluv
  • Dohlédnout na náležitou přípravu a předání předmětu výběrového řízení

Jsme připraveni nabídnout samozřejmě i dílčí spolupráci v jakékoliv z výše uvedených oblastí a také samostatné posouzení Vámi připravené poptávky.

Uvědomujeme si, že jakákoliv forma takové spolupráce vyžaduje detailní konzultaci – rádi Vás navštívíme a osobně tuto oblast prodiskutujeme.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023

© 2013 AZ MOBILITY s.r.o.        Mapa webu